Obaveštenja

Serbian Biochemical Society, 7th Conference
Na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu će e 10. novembra 2017. godine održati 7. Konferencija SBD-a pod nazivom: "Biochemistry of Control in Life and Technology". → ProgramUputstvo za pisanje radova

FEBS Advanced Courses, 2017
U organizaciji FEBS-a u 2017. godini biće održani napredni kursevi, seminari i radionice → Flajer.

Informacija iz FEBS-a u vezi radnih viza za naučne radnike van EU
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign