Biohemijsko drustvo Srbije

Obaveštenja

BIOHEMIJA U SLUŽBI ZDRAVLJA - IZUČAVANJE BIOHEMIJSKIH I SRODNIH METODA KOJE NUDE REŠENJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Od 7. do 14. maja se održava kurs koji je namenjen studentima završnih godina osnovnih akademskih studija, poslednje dve godine integrisanih akademskih studija, studente master akademskih studija i studente 1. i 2. godine doktorskih akademskih studija. Kurs se održava u Beogradu i Novom Sadu.The Biochemistry Global Summit - Lisbon

Portugalsko Biohemijsko Društvo će biti domaćin 46. FEBS Kongresa, 25. IUBMB Kongresa i 15. PAMBM Kongresa koji se održavaju pod sloganom “The Biochemistry Global Summit”, u periodu od 9. do 14. jula 2022. godine u Lisabonu. Rok za prijavu sažetaka radova je 10. mart 2022. → LinkOdbori za mlade biohemijskih društava Austrije, Hrvatske, Italije, Holandije, Španije i UK pokrenuli su inicijativu za stvaranje mreže za komunikaciju studenata i mladih istraživača širom Evrope i sveta kroz razmenu informacija i organizaciju zajedničkih aktivnosti.

Organizovan je webinar o AlphaFold bazi podataka i u planu su druge slične aktivnosti. Odbori za mlade ostalih biohemijskih društava članica FEBS su motivisani da se uključe u inicijativu i razmenu informacija o predavanjima, kursevima i ostalim događajima što je omogućeno kroz sekciju za mlade na sajtu FEBS "Room for the Junior Sections of FEBS Constituent Societies".


Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign