Aktivnosti

Realizovane aktivnosti

 • Održana V konferencija Biohemijskog društva Srbije 13. 11. 2015. godine → Zbornik radova.
 • Godišnja skupština BDS-a održana je 27. marta 2015. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu
 • Održana IV konferencija Biohemijskog društva Srbije 14. 11. 2014. godine → Zbornik radova.
 • Radionica "FEBS Workshop on Molecular Life Science Education" je odžana 18. i 19. septembra 2014. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu → Program.
 • Predavanje profesora William (Bill) Block-a sa Kembridža, Engleska pod nazivom “Antarctica - the last great wilderness”
 • Godišnja (izborna) Skupština Biohemijskog Društva Sbije održana je 7. marta 2014. godine. → Izveštaj
 • Održana III konferencija Biohemijskog društva Srbije. Štampan je Zbornik radova sa III konferencije.
 • Održana II konferencija Biohemijskog društva Srbije. Štampan je Zbornik radova sa II konferencije.
 • Realizovana poseta Prof. dr Jerke Dumić.
 • Završen postupak preregistracije Jugoslovenskog biohemijskog društva u Biohemijsko društvo Srbije, što je okoncano rešenjem od Agencije za privredne registre (dobijeno je 05.07.2011. godine).
 • Biohemijsko društvo Srbije primljeno je u FEBS kao naslednik Jugoslovenskog biohemijskog društva na godišnjem sastanku Saveta FEBS-a održanog 30.06.2011. u Torinu.
 • Ustanovljena članarina za članove Biohemijskog društva Srbije.
 • Organizovali I konferenciju Biohemijskog društva Srbije gde je prisustvovalo preko 100 članova Biohemijskog društva Srbije i gostiju. Štampan je Zbornik radova sa I konferencije.
 • Urađen finansijski izvestaj za 2011. godinu.

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign