IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA (2014)

Održana je Godišnja /izborna/ Skupstina Biohemijskog društva Srbije u petak 7. marta 2014. g., u Sali za sednice Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 14 časova.

Pre početka Skupštine, Mihajlo Spasić je prisutne obavestio da je preminuo Profesor dr Jovan Vučetić. Generacije hemičara i biohemičara ga pamte, pre svega, kao čoveka koji je uvek bio spreman da izađe u susret mlađima i omogući njihov opstanak i napredak u struci. Time je značajno doprineo ne samo razvoju biohemije na Hemijskom fakultetu, već i unapredio odnose sa drugim istraživačima iz oblasti nauka o živom. Nezaboravan pečat dao je razvoju Mikrobiološke hemije. Prisutni su minutom ćutanja odali poslednju poštu preminulom Profesoru dr Jovanu Vučetiću.

Godišnja Skupština je otpočela sledećim dnevnim redom:

 • Milica Bajčetić /President of European Society for perinatal and paediatric drug development (ESDPPP)/ Efficacy, safety and quality of drugs in children; Head of Clinical Pharmacology Unit, University Children’s Hospital, Belgrade & Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Toxicology, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia (ESDPPP Lecture);
 • Usvajanje izveŠtaja o radu za 2013. /aktivnosti Društva i finansijski izveštaj/;
 • Izbor rukovodstva i odbora Društva za period 2014-2017.;
 • Razno.
Skupštini je prisustvovalo 56 članova od 160 članova Društva + 20 članova u sekciji mladih istraživača. Predavanje Milice Bajčetić organizovano u sklopu saradnje BDS sa srodnim drustvima i publikovano je u Zborniku radova sa Treće Konferencije BDS, a završeno je pozivom za aktivno učešće članova BDS na Konferenciji European Society for perinatal and paediatric drug development (ESDPPP), koja će se održati 2015. u Beogradu.

U okviru druge tačke Dnevnog reda usvojen je godišnji izvšetaj o radu i finansijski izveštaj verifikovan od strane Nadzornog Odbora BDS.

Godišnji izveštaj u kratkim crtama sadržao je sledeće:

Urađeno u 2013. g.:
 • Održana godišnja skupština BDS uz dodelu priznanja Počasni član Društva;
 • Održana Treća Konferencija BDS, 08.11.2013. na Hemijskom fakultetu;
 • Nastavljeni aktivni odnosi sa FEBS-om /Poseta Matiasa Sprinzla i Radne grupe za integraciju FEBS i Predsednice Komiteta za Obrazovanje FEBS/;
 • Uspostavljeni Odbori BDS.
U okviru Treće tačke dnevnog reda izabrani su /bez glasova protiv/ Upravni odbor, Nadzorni odbor, Odbor za ulogu nauke u drustvu, Odbor za obrazovanje, Odbor za više kurseve i doktorske studije, Odbor za stipendije, Odbor za publikacije, Odbor za žene u nauci, kao i Koordinator za sekciju mladi istraživači BDS.

Upravni odbor Biohemijskog društva Srbije

Mihajlo Spasić, predsednik
Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd

Karmen Stankov, potpredsednik
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

Marija Gavrović-Jankulović, sekretar
Katedra za Biohemiju, Hemijski fakultet, Beograd

Milan Nikolić, blagajnik
Katedra za Biohemiju, Hemijski fakultet, Beograd

Jelena Lozo, član
Katedra za Biohemiju i Molekularnu biologiju,Bioloski Fakultet

Ivanka Karadžić, član
Institut za hemiju u medicini, Medicinski fakultet,Beograd

Jelena Kotur-Stevuljević, član
Katedra za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet,Beograd

Olgica Nedić, član
Odeljenje za metabolizam, INEP, Zemun

Snežana Marković, član
Institut za biologiju i ekologiju, PMF, Kragujevac

Ivana Stojanović, član
Katedra za Biohemiju, Medicinski fakultet, Niš

Maja Živković, član
Laboratorija za radiobiologiju i mol. genetiku, Vinča

Nadzorni odbor Biohemijskog društva Srbije

Gordana Grubor-Lajšić,
Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad

Gordana Matić,
Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd

Vesna Niketić, Počasni član BDS

ODBORI BDS-a

Odbor za Ulogu nauke u društvu
/FEBS Science and Society Committe/ Karmen Stankov /član FEBS Science and Society Committe/
Duško Blagojević
Zorana Oreščanin –Dušić
Ljiljana Stojković
Uroš Anđelković
Radivoje Prodanović

Odbor za obrazovanje
/FEBS Education Committee/
Aleksandra Zeljković
Žanka Bojić Trbojević
Ljuba Mandić
Jelena Lozo
Lidija Izrael Živković
Natalija Polović

Odbor za više kurseve i doktorske studije
/FEBS Advanced CoursesCommittee/
Djordje Miljković
Nataša Bogavac-Stanojević,
Zoran Vujčić,
Alisa Gruden-Movsesijan
Svetlana Dinić
Vesna Vučić
Tatjana Jevtovic-Stoimenov

Odbor za stipendije
/FEBS Fellowships Committee/
Nevena Grdović
Svetlana Paskaš
Jelena Samardžić
Milica Popović
Marija Gavrović-Jankulovic

Odbor za publikacije
/FEBS Publications Committee/
Ivan Spasojević
Jelena Vekić
Romana Masnikosa
Dragana Filipović
Aleksandra Uskoković
Tamara Popović
Dušan Sokolović

Obor za žene u nauci
Snežana Spasić
Aleksandra Stefanović
Gordana Gojgić-Cvijović
Miroslava Vujčić
Katarina Smiljanić
Tamara Đurić Delić
Tatjana Cvetković
Jelena Bogdanović-Pristov

Koordinator za sekciju mladih
Ana Mijusković

U okviru četvrte tačke, Mihajlo Spasić se zahvalio u ime svih izabranih i izneo plan Aktivnosti za Period 2014-2017:
 • Organizovati Seminar Odbora za edukaciju FEBS /septembar 2014. u Beogradu/;
 • Organizovati IV konferenciju BDS /14. novembar 2014./, uz učešće inostranih istraživača i istraživača članova BDS koji rade u inostranstvu;
 • Uzeti aktivno učešće u organizovanju 3+FEBS Konferencije /Slovenija, Hrvatska, Madjarska, Srbija/ u Portorožu 2015.;
 • Organizovati V /novembar 2015./ konferenciju BDS;
 • Organizovati 3+FEBS Konferenciju /Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Srbija, Slovačka/ u Novom Sadu 2016.;
 • Organizovati VI /novembar 2016./ konferenciju BDS.
Posebno je postignuće Društva da je od 50 članova Uprave i Odbora 41 žena (82%), a u Upravnom i nadzornom Odboru od 14 članova 12 žena (85,7%). To ističe u prvi plan da se za Nagradu Žene u nauci FEBS kandiduje naša članica.

Prisutni su obavešteni da članarina za 2014. i dalje ostaje 1000 dinara /za sekciju mladih - do zvanja master: 100 dinara/.

Članarina FEBS-u za 180 članova za 2014. je uplaćena.

Skupština je završena u 15:15h.

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign