• Biohemijsko društvo Srbije

Organizacija

Organi Biohemijskog društva Srbije su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor (koji čine predsednik, potpredsednik, sekretar, blagajnik i sedam članova),
 • Nadzorni odbor Društva

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik i sekretar Drušva.

Radi ostvarivanja ciljeva Biohemijskog društva Srbije, članovi Društva se mogu u dogovoru sa Upravnim odborom organizovati po dva osnova: (a) formirati regionalne ogranke (po regionalnom principu) i (b) formirati sekcije po naučnim oblastima.

Skupštinu Društvа čine svi njegovi člаnovi. Skupštinа se redovno sаstаje jednom godišnje.

Uprаvni odbor je izvršni orgаn Društvа, koji se stаrа o sprovođenju ciljevа Društvа koji su utvrđeni Stаtutom. Uprаvni odbor imа 11 člаnovа koje birа i opozivа Skupštinа. Mаndаt člаnovа Uprаvnog odborа trаje četiri godine i mogu se ponovo birаti nа istu funkciju.

Nаdzorni odbor kontroliše zаkonitosti rаdа Društvа, poštovаnje Stаtutа i drugih prаvilnikа Društvа i njihovu usаglаšenost sа Stаtutom; vrši kontrolu finаnsijsko-mаterijаlnog poslovаnjа i druge zаdаtke u sklаdu sа zakonom i Stаtutom. Nаdzorni odbor birа Skupštinа Društvа. Odbor imа tri člаnа i birа se nа mаndаtni period od četiri godine, s tim dа se mаndаt može obnoviti.


STRUKTURA I ORGANI BIOHEMIJSKOG DRUŠTVA SRBIJE usvojeni na IZBORNOJ SKUPŠTINI 20.05.2022. godine

Rukovodstvo

 • Marija Gavrović-Jankulović (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd) - Predsednik
 • Suzana Jovanović-Šanta (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad) - Potpredsednik
 • Isidora Protić-Rosić (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd) - Generalni sekretar
 • Milica Popović (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd) - Blagajnik-tehnički sekretar

Nadzorni odbor

 • Mihajlo B. Spasić (Beograd)
 • Vesna Niketić (Beograd)
 • Edvard Petri (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)

Upravni odbor

 • Melita Vidaković (Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, Beograd) - član
 • Lidija Izrael-Živković (Univerzitet u Beograd u - Medicinski fakultet, Beograd) - član
 • Aleksandra Stefanović (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet) - član
 • Žanka Bojić-Trbojević (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd) - član
 • Snežana Tepavčević (Univerzitet u Beogradu - Insitut za nuklearne nauke Vinča, Beograd) - član
 • Tatjana Jevtović-Stoimenov (Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš) - član
 • Vladimir Mihailović (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac) - član

Odbori

Odbor za Ulogu nauke u društvu /FEBS Science and Society Committee/

 • Duško Blagojević (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd) - koordinator
 • Neda Mimica-Dukić (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Vladimir Beškoski (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Marijana Stojanović (Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd)
 • Danica Ćujić (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd)
 • Anđelka Ćelić (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Ivanka Zelen (Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac)
 • Jasmina Ivanišević (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)

Odbor za obrazovanje /FEBS Education Committee/

 • Natalija Polović (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd) - koordinator
 • Nataša Simin (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Tatjana Srdić-Rajić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)
 • Aleksandra Zeljković (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Miloš Šunderić (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd)
 • Svetlana Dinić (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd)

Odbor za više kurseve i doktorske studije /FEBS Advanced Courses Committee/

 • Đorđe Miljković (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd) - koordinator
 • Katarina Smiljanić (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Ivana Beara (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Sonja Šelemetjev (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd)
 • Milena Čavić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)
 • Nataša Bogavac-Stanojević (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Željko Popović (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Aleksandar Stojsavljević (Univerzitet u Beogradu - Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd)

Odbor za stipendije /FEBS Fellowships Committee/

 • Nataša Božić (Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd) - koordinator
 • Jelena Nestorov (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd)
 • Ana Ninić (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Karla Ilić Đurđić (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Jelena Bogdanović-Pristov (Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd)
 • Tamara Popović (Univerzitet u Beogradu - Institut za medicinska istraživanja, Beograd)
 • Jelena Bašić (Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš)

Odbor za publikacije /FEBS Publications Committee/

 • Ivan Spasojević (Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd) - koordinator
 • Jelena Radosavljević (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Aleksandra Uskoković (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd)
 • Dragana Robajac (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd)
 • Vesna Jovanović (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Jelena Vekić (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Jelena Korać Jačić (Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd)

Odbor za žene u nauci /FEBS Working Group: Women in Science/

 • Snežana Spasić (Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd) - koordinator
 • Jelena Kotur-Stevuljević (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Miroslava Vujčić (Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd)
 • Maja Milošević (Univerzitet u Beogradu - Institut za medicinska istraživanja, Beograd)
 • Marija Lesijak (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Teodora Vidonja Uzelac (Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd)
 • Jelena Purać (Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad)
 • Milena Milutinović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac)
 • Milica Kojadinović (Univerzitet u Beogradu - Institut za medicinska istraživanja, Beograd)

Odbor za mlade /FEBS Working Group: Careers of Young Scientists/

 • Milan Nikolić (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd) - koordinator
 • Miron Sopić (Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Beograd)
 • Ana Medić (Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, Beograd)
 • Jelena Katanić-Stanković (Univerzitet u Kragujevcu - Institut za informacione tehnologije, Kragujevac)
 • Simeon Minić (Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Beograd)
 • Ana Simović (Univerzitet u Beogradu - Medicinski/Hemijski fakultet, Beograd)
 • Milena Dimitrijević (Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd)
 • Miloš Opačič (Univerzitet u Beogradu - Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd)
 • Nikola Gligorijević (Univerzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd)
 • Nikoleta Lugonja (Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd)

© 2023 Biohemijsko društvo Srbije. Sva prava zadržana. | Design by W3layouts & SM