• Biohemijsko društvo Srbije

Organizacija

Organi Biohemijskog društva Srbije su:

  • Skupština,
  • Upravni odbor (koji čine predsednik, potpredsednik, sekretar, blagajnik i sedam članova),
  • Nadzorni odbor Društva

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik i sekretar Drušva.

Radi ostvarivanja ciljeva Biohemijskog društva Srbije, članovi Društva se mogu u dogovoru sa Upravnim odborom organizovati po dva osnova: (a) formirati regionalne ogranke (po regionalnom principu) i (b) formirati sekcije po naučnim oblastima.

Skupštinu Društvа čine svi njegovi člаnovi. Skupštinа se redovno sаstаje jednom godišnje.

Uprаvni odbor je izvršni orgаn Društvа, koji se stаrа o sprovođenju ciljevа Društvа koji su utvrđeni Stаtutom. Uprаvni odbor imа 11 člаnovа koje birа i opozivа Skupštinа. Mаndаt člаnovа Uprаvnog odborа trаje četiri godine i mogu se ponovo birаti nа istu funkciju.

Nаdzorni odbor kontroliše zаkonitosti rаdа Društvа, poštovаnje Stаtutа i drugih prаvilnikа Društvа i njihovu usаglаšenost sа Stаtutom; vrši kontrolu finаnsijsko-mаterijаlnog poslovаnjа i druge zаdаtke u sklаdu sа zakonom i Stаtutom. Nаdzorni odbor birа Skupštinа Društvа. Odbor imа tri člаnа i birа se nа mаndаtni period od četiri godine, s tim dа se mаndаt može obnoviti.


STRUKTURA I ORGANI BIOHEMIJSKOG DRUŠTVA SRBIJE usvojeni na IZBORNOJ SKUPŠTINI 24.05.2024. godine

Rukovodstvo

Natalija Polović, predsednik
Vladimir Mihajlović, potpredsednik
Jelica Milošević, sekretar
Nikolina Popović Kokar, blagajnik

Upravni odbor

Suzana Jovanović-Šanta, UNS PMF
Danijela Krstić, UB MF
Aleksandra Zeljković, UB FF
Ana Penezić, UB INEP
Marijana Stojanović, UB IBISS
Ivan Spasojević, UB IMSI
Marija Genčić, UN PMF

Nadzorni odbor

Edvard Petri, predsednik UNS PMF
Marija Gavrović-Jankulović, UB HF
Olgica Nedić, UB INEP

Odbor za ulogu nauke u društvu

Nataša Simin, UNS PMF
Vladimir Beškoski, UB HF
Srđan Miletić, UB IHTM
Melita Vidaković, UB IBISS
Žanka Bojić-Trbojević, UB INEP
Marija Lesjak, UNS PMF
Ivanka Zelen, UK FMN
Ana Ninić, UB FF

Odbor za obrazovanje

Milan Nikolić, UB HF
Goran Brajušković, UB BF
Anđelka Ćelić, UNS PMF
Jelena Vekić, UB FF
Marina Mitrović, UK FMN
Ana Medić, UB MF
Miloš Šunderić, UB INEP
Svetlana Dinić, UB IBISS

Odbor za više kurseve i doktorske studije

Tamara Saksida, UB IBISS
Radivoje Prodanović, UB HF
Ivana Beara, UNC PMF
Danica Ćujić, UB INEP
Milena Čavić, IORS
Aleksandra Stefanović, UB FF
Tatjana Majkić, UNS PMF
Miloš Avramov, UNS PMF
Aleksandar Stojsavljević, ICHF

Odbor za publikacije

Dragana Robajac, UB INEP
Željko Popović, UNS PMF
Milica Miljković, UB FF
Aleksandra Uskoković, UB IBISS
Milena Rašeta, UNS PMF
Simeon Minić, UB HF
Vesna Jovanović, UB HF
Jelena Korać Jačić, UB IMSI

Odbor za stipendije

Nataša Božić, UB IHTM
Jelena Brkljačić, UB IBISS
Tijana Ćulafić, UB VINČA
Jelena Munjas, UB FF
Milica Popović, UB HF
Marina Stanić, UB IMI
Milena Milutinović, UK PMF
Sofija Bekić, UNS PMF
Jovana Šućur Elez, UNS PF

Odbor za žene u nauci

Teodora Vidonja Uzelac, UB IBISS
Nataša Bogavac-Stanojević, UB FF
Marija Stojadinović, UB HF
Miroslava Vujčić, UB IHTM
Tatjana Čelić, UNS PMF
Jelena Katanić-Stanković, UK IIT
Milica Kojadinović, UB IMI
Jelena Danilović-Luković, UB IMI
Jelena Janković-Miljuš, UB INEP
Marinela Šokarda Slavić, UB IHTM

Odbor za mlade

Isidora Protić-Rosić, UBHF
Sanja Erceg, UBFF
Nikola Srećković, UK PMF
Natalija Petronijević, UB HF
Milena Dimitrijević, UB IMI
Danilo Četić, UB INEP
Kristina Joksimović, UB IHTM
Maja Marinović, UNS PMF
Ljiljana Milovanović, UNS PMF
Stefan Marković-Hadžić, UB IBISS
Zorana Lopandić, UB MF
Marina Ristović, UB IHTM

© 2023 Biohemijsko društvo Srbije. Sva prava zadržana. | Design by W3layouts & SM